Podpisanie aneksu zwiększającego zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Utworzono: środa, 15, październik 2014 16:56

29 września 2014 r. Prezes Zarządu KPWK Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski podpisał aneks nr 3 do umowy o dofinasowanie z dnia 8 marca 2012 r. Podpisanie aneksu miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Aneks ten zwiększa zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” aż o sześć inwestycji, w skład których wchodzą:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim”

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej

Dostosowanie obiektów technologicznych i budowa systemu monitoringu na Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie

Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktów: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”, „Dostosowanie obiektów technologicznych i budowa systemu monitoringu na Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim

 

Podpisanie aneksu nr 3 zwiększyło wartość projektu do około 60,1 mln PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych do objęcia pomocą wynosi obecnie około 48,9 mln PLN, natomiast dotacja przyznana została w wysokości około 35,1 mln PLN.

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało już jedno z nowych zadań, a mianowicie zakup koparko-ładowarki Komatsu WB97S-5 dostarczonej przez firmę POLCAB z Rybnika.