Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Spotkanie z mieszkańcami

 

W dniach  4 oraz 5 września 2012 roku odbyły się spotkania Burmistrza
Krosna Odrzańskiego oraz  Prezesa Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z mieszkańcami ulic Dąbrowskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Armii Ludowej, Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim oraz z mieszkańcami miejscowości Kamień i Morsko

 

 

Spotkanie z mieszkańcami miało charakter informacyjny dotyczący zrealizowanej w latach 2010-2011 inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i m. Morsko” wykonanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”.

W trakcie spotkania zostały omówione plany realizacji inwestycji, informacje nt. zrealizowanej części projektu i jego zasięgu, warunki dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.
Szeroko zostały omówione także procedury przyłączania budynków do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedstawiono także informacje o tym kto ma obowiązek przyłączenia się do sieci, jakie są kary za nie wykonanie obowiązku przyłączenia się do sieci oraz kary za nielegalne odprowadzanie ścieków.

 

Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego

Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski zachęcał wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zostały objęte inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej

i ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i m. Morsko” do jak najszybszego podłączenia swoich posesji do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

Spotkanie z mieszkancami Kamienia i Morska 05.09.2012

 

 

 

Spotkanie z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego 04.09.2012

 

Powiązane artykuły