Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Podpisaliśmy umowę


„Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice
nad jeziorem Glibiel”

 

 

Dnia 29.01.2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem EkoWodrol
z Koszalina, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Chudzika na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”.

Budowa sieci kanalizacyjnej jest realizowana w ramach przedsięwzięcia
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 85% wydatków kwalifikowanych (65,3% kosztów całości zadania).

Długość nowo budowanej kanalizacji to ponad 28 km sieci, to budowa
22 sieciowych przepompowni ścieków i 6 przydomowych przepompowni ścieków.

W tym:

· Osiecznica: 11 sieciowych przepompowni ścieków i 6 przydomowych przepompowni ścieków,

· Gostchorze: 4 sieciowe przepompownie ścieków,

· Radnica: 5 sieciowych przepompowni ścieków,

· Szklarka Radnica: 2 sieciowe przepompownie ścieków.

Wszystkie nieczystości odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Krośnie Odrzańskim. Roboty budowlane będą trwały około dwóch lat. Ostateczny termin zakończenia robót planowany jest w październiku 2014 roku.

 

 

3400 mieszkańców gminy będzie miało możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

 

 

Firma EkoWodrol, która złożyła najkorzystniejszą z pośród 12 firm ofertę ma ponad 50-cio letnie doświadczenie w branży sanitarnej na terenie całej Polski. Posiada również bogaty potencjał kadrowy i projektowy oraz własne zaplecze magazynowo – sprzętowe.

 

To bardzo ważna inwestycja dla Gminy Krosno Odrzańskie. Skanalizowanie prawobrzeżnej części gminy poprawi komfort życia mieszkańców oraz umożliwi uniknięcie kar, jakie płacilibyśmy jako krośnianie, za brak kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja to również ochrona środowiska, poprzez eliminację nieszczelnych zbiorników odpływowych, z których dostają się do gruntów, wód podziemnych nieczystości płynne. Jest to też ograniczenie nielegalnego wywozu nieczystości do lasów, na pola, gdzie może dojść do skażenia środowiska naturalnego, zaburzenia ekosystemu. To przede wszystkim skok cywilizacyjny Gminy Krosno Odrzańskie
i dorównanie do europejskich standardów w zakresie obsługi naszych krośnieńskich ścieków.


 

Podpisanie Umowy przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu KPWK Sp. z o.o.
i Zbigniewa Chudzika - Wiceprezesa Zarządu firmy EkoWodrol Sp. z o.o.

 

 

Podpisanie Umowy przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu KPWK Sp. z o.o.

 

i Zbigniewa Chudzika - Wiceprezesa Zarządu firmy EkoWodrol Sp. z o.o.

 


 

Uroczysty uścisk dłoni, po podpisaniu Umowy.
Od strony prawej: Aleksander Kozłowski – Prezes Zarządu KPWK Sp. z o.o.,
Burmistrz  Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula, Zbigniew Chudzik - Wiceprezes Zarządu firmy EkoWodrol Sp. z o.o.

 


Po podpisaniu Umowy, wspólne zdjęcie .o., Burmistrz  Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula, Zbigniew Chudzik - Wiceprezes Zarządu firmy EkoWodrol Sp. z o.o.