Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej 10 milionów dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

Dnia 28 sierpnia 2013 roku Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski oraz Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie budowy i modernizacji wodociągu w miejscowościach Brzózka, Sarnie Łęgi, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Chojna, Wężyska oraz urządzeń wodociągowych w miejscowościach Retno, Czarnowo, Wężyska, Gostchorze, Czetowice.

 

Zadanie pn. „Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” oraz „Infrastruktura wodociągowa dla prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” jest realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.

 

Zadanie pn. „Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” przewiduje budowę i modernizację około 49 km sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w Wężyskach z odejściami do miejscowości: Wężyska, Brzózka, Sarnie Łęgi, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Chojna. W miejscowościach: Nowy Raduszec, Brzózka i Sarnie Łęgi przewidziano podłączenie posesji za pomocą studzienek wodomierzowych usytuowanych przy granicy posesji. Ponadto przedsięwzięcie obejmuje:

· rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Wężyska

· likwidację SUW Retno,

· likwidację SUW Czarnowo

 

Zadanie pn. „Infrastruktura wodociągowa dla prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

polegać będzie na:

· budowie zbiornika wody w okolicach ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim oraz sieci wodociągowej do m. Bielów w celu zaopatrzenia w wodę m. Łochowice, Czetowice i Bielów. Likwidacja SUW Czetowice.

· budowie zbiornika wody w pobliżu m. Kamień zasilanego z SUW Gostchorze w celu zmiany zasilania w wodę ul. Szosa Poznańska w Krośnie Odrzańskim oraz m. Kamień oraz modernizacja SUW w Gostchorzu polegająca na wymianie urządzeń technologicznych,

 

W wyniku realizacji tych zadań dostęp do sieci wodociągowej uzyskają już wszyscy mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie oraz nastąpi poprawa stabilności i jakości zaopatrzenia w wodę we wszystkich miejscowościach objętych zadaniami. Inwestycje zakończą się w I kwartale 2015 roku.