Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Podpisaliśmy Umowę na „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi”

Wartość kontraktu to 7,2 mln złotych.

 

Dnia 10.10.2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlano Usługowe „Szpakowski” Wojciech Szpakowski z siedzibą w Sulechowie oraz Zakład Projektowo – Usługowy „PROJFIT” z siedzibą w Zielonej Górze na „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi”

 

Istniejąca sieć wodociągowa nie zapewnia zwodociągowania wszystkich odbiorców znajdujących się na obszarze lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie.
W celu obsłużenia całej aglomeracji konieczne jest wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej, a w celu zagwarantowania ciągłego dostarczania wody w odpowiedniej jakości konieczna jest modernizacja i rozbudowa systemu uzdatniania
i dystrybucji wody w poszczególnych wsiach.

 

Stan techniczny sieci wodociągowej jest bardzo zróżnicowany, głównie ze względu na wiek. Odcinki funkcjonującej sieci wodociągowej budowane były w latach 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Materiał jaki wtedy stosowano to żeliwo, stali i azbesto – cement. W chwili obecnej wykazują duże skorodowanie, awaryjność, a w przypadku sieci z rur azbesto – cementowych stwarzają zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

 

Również na dzień dzisiejszy stwierdza się niezadowalającą wydajność istniejących stacji uzdatniania wody ( SUW) dla zapewnienia ciągłego dostarczania wody w odpowiedniej jakości dla istniejących odbiorców we wsiach Retno, Strumienno, Czarnowo i Sarbia

Aby zniwelować powyższe niedobory oraz poprawić jakość dostarczanej  wody należy wybudować około 50 km nowej  sieci wodociągowej. W tym:

· 23 km sieci magistralnej pomiędzy miejscowościami:

Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Sarnie Łęgi

· 8 km nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  miejscowości:

Nowy Raduszec, Brzózka, Sarnie Łęgi

· zmodernizowanie 19 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Retno, Czarnowo, Wężyska

· Ponadto przedsięwzięcie obejmuje:

rozbudowę i modernizację SUW Wężyska

likwidację SUW Retno

likwidację SUW Czarnowo

 

Dzięki realizacji tej inwestycji podwyższone zostaną standardy zaopatrzenia w wodę mieszkańców w miejscowościach Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi.

 

Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacja obiektu Stacji Uzdatniania Wody jest realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.

 

Roboty budowlane rozpoczną się na przełomie marca – kwietnia 2014 roku.

 

Natomiast przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to koniec marca 2015 roku.

 


 


 

Podpisanie Umowy z Wykonawcą, konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlano Usługowe „Szpakowski” Wojciech Szpakowski

z siedzibą w Sulechowie
oraz Zakład Projektowo – Usługowy „PROJFIT” z siedzibą w Zielonej Górze