Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Dnia 30 grudnia 2013 roku podpisaliśmy kontrakt na:

Zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. do końca marca 2014 roku zostanie zaopatrzone w nowy specjalistyczny samochód do ciśnieniowego mycia kanałów z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu.

Zakup specjalistycznego pojazdu jest ściśle związany zarówno z podstawowym zakresem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel" jak i również z zakresem rozszerzonym o zadania „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi” i "Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie"

 

Po wykonaniu wszystkich inwestycji obejmujących podstawowy i rozszerzony zakres projektu zwiększy się długość eksploatowanej sieci:

- sieć wodociągowa o 37 km

- sieć kanalizacyjna o 33 km

- ilość nowych przepompowni ścieków – 24 szt.

 

Samochód asenizacyjny będzie służył do prac bieżących związanych z obsługą, eksploatacją, remontami sieci oraz przepompowni ścieków. Będzie również pomocny przy montażu podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz naprawy rurociągów i studni kanalizacyjnych.

Zakup pojazdu zapewni i umożliwi szybką reakcję na zgłoszenia awarii i sprawną interwencję celem ich usuwania oraz właściwy poziom bieżących remontów i konserwacji wszystkich pompowni ścieków.

 

Wartość samochodu specjalistycznego to 796 425,00 zł zakup pojazdu asenizacyjnego realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.

 

Firma, która będzie realizowała zamówienie to Polcab N Gamoń Spółka Jawna z siedzibą w  Rybiku.