Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Zakup pojazdu pogotowia wod-kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarski ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” stał się realny.

Zakup pojazdu pogotowia wod-kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarski ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” stał się realny.

 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej a dokładniej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. ma możliwość zakupu auta typu „mini-van”.

 

Dnia 28 stycznia 2014 roku została podpisana umowa z firmą Anabo z Zielonej Góry, na zakup samochodu typu „mini-van” Renault Kangoo Maxi, który będzie spełniał rolę Pogotowia Wodociągowo – Kanalizacyjnego do obsługi nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach projektu.

Wartość zamówienia to prawie 80 tyś. netto. Termin realizacji to trzy miesiące.


Zakup samochodu pełniącego funkcję Pogotowia Wodociągowo- Kanalizacyjnego jest ściśle powiązany z podstawowym zakresem projektu pn.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica,Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel" jak i również z zakresem rozszerzonym o zadania „Projektowanie ibudowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno,Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi” i „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

Po wykonaniu wszystkich inwestycji obejmujących podstawowy i rozszerzony zakres projektu zwiększy się długość eksploatowanej sieci:

- sieć wodociągowa z 128 km na 165 km

- sieć kanalizacyjna z 73 km na 101 km

- ilość przepompowni ścieków – z 31 szt. na 51 szt.

 

Mając na względzie charakter ciągłego świadczenia usług, z zachowanie wyznaczony standardów na odpowiednim poziomie, taki dodatkowy specjalistyczny pojazd jest niezbędny do sprawnej obsługi sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz obiektów technicznych Przedsiębiorstwa.