Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Dzięki Unii Europejskiej mamy już nowy pojazd pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego !!!

 

Dzięki Unii Europejskiej mamy już nowy pojazd pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego !!!

 

Stało się. W poniedziałek 31 marca br. do siedziby Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Sp. z o.o. przyjechało nowe „prosto z taśmy produkcyjnej” pogotowie wod –kan.

 

 

 

 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej a dokładniej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Krośnieńskie Przedsiębiorstwo miało możliwość zakupu auta Renault Kangoo Maxi typu „mini-van”. Auto to spełnia rolę Pogotowia Wodociągowo – Kanalizacyjnego do obsługi nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnejw ramach projektu.

 

Zakup samochodu pełniącego funkcję Pogotowia Wodociągowo- Kanalizacyjnego jest ściśle powiązany z podstawowym zakresem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel" jak i również z zakresem rozszerzonym o zadania „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi” i „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

Po wykonaniu wszystkich inwestycji obejmujących podstawowy i rozszerzony zakres projektu zwiększy się długość eksploatowanej sieci:

- sieć wodociągowa z 128 km na 165 km

- sieć kanalizacyjna z 73 km na 101 km

- ilość przepompowni ścieków – z 31 szt. na 51 szt.