Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Kolejne nowe auto jest już na stanie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego, a to wszystko dzięki Unii Europejskiej !

Kolejne nowe auto jest już na stanie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego, a to wszystko dzięki Unii Europejskiej !

W poniedziałek 31 marca br. do firmy przyjechało nowe auto asenizacyjno – specjalistyczne typu WUKO. 

Zakup specjalistycznego pojazdu typu WUKO jest ściśle związany zarówno z podstawowym zakresem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica,Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel" jak i również z zakresem rozszerzonym o zadania „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi” i „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

Wartość nowego auta to prawie 800 tys. brutto, z czego Unia Europejska, a dokładniej Fundusz Spójności dofinansował zakup prawie w 70%. A to wszystko dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM”

Po wykonaniu wszystkich inwestycji obejmujących podstawowy i rozszerzony zakres projektu zwiększy się długość eksploatowanej sieci:

- sieć wodociągowa o 37 km

- sieć kanalizacyjna o 33 km

- ilość nowych przepompowni ścieków – 24 szt.

Samochód asenizacyjny będzie służył do prac bieżących związanych z obsługą, eksploatacją, remontami sieci oraz przepompowni ścieków. Będzie również pomocny przy montażu podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz naprawy rurociągów i studni kanalizacyjnych.

Zakup pojazdu zapewni i umożliwi szybką reakcję na zgłoszenia awarii i sprawną interwencję celem ich usuwania oraz właściwy poziom bieżących remontów i konserwacji wszystkich pompowni ścieków.

Ta wiadomośc pojawiła się również w piątkowym serwisie informacyjnym Krosno 24 TV ( 04.04.2014),

link do wiadomości:

http://www.youtube.com/watch?v=IgkNtUimR14&list=PL29kmpTy7TGEN8zQFPPqyNHcP_m_b_Vbm