Druki do pobrania

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 07:04
Załączniki:
Download this file (e-faktrua.pdf)Oświadczenie o e-fakturze[ ]289 kB
Download this file (OWU 2018.pdf)OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW[ ]570 kB
Download this file (Taryfy na zbiorowe zaopatrz.w wode i zb. odprowadz.scieków.pdf)Taryfy[ ]381 kB
Download this file (warunki techniczne.doc)Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci[ ]57 kB
Download this file (Wniosek GD1 o warunki na montaż dod. wodomierza do pomiaru wody bezpowr. zużytej_20.05.2019.doc)Wniosek GD1 o warunki na montaż dod. wodomierza[ ]44 kB
Download this file (Wniosek o określenie warunków technicznych przyłaczenia do sieci kanalizacyjnej.doc)Wniosek o określenie warunków technicznych przyłaczenia do sieci kanalizacyjnej[ ]56 kB
Download this file (wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociagowej.doc)wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociagowej[ ]58 kB
Download this file (Wniosek o rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą i zawarcie umowy z nowym odbiorcą.doc)Wniosek o rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą i zawarcie umowy z nowym o[ ]61 kB
Download this file (wniosek o rozwiązanie umowy.pdf)wniosek o rozwiązanie umowy[ ]138 kB
Download this file (Wniosek o zawarcie umowy.doc)Wniosek o zawarcie umowy [ ]322 kB
Download this file (Wniosek o zmianę danych objetych umową.doc)Wniosek o zmianę danych objetych umową[ ]319 kB