Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Podpisaliśmy Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Dnia 09.08.2012 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu a konsorcjum firm SAFEGE Oddział w Polsce
i ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.
 
Głównym celem Kontraktu jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty i Dostawy pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.
Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Teren Budowy, na którym będzie pracował Inżynier Kontraktu znajduje się w powiecie krośnieńskim, na obszarze gminy Krosno Odrzańskie, w miejscowościach: Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice.
Inżynier będzie sprawował nadzór nad budową około 29 km kanalizacji sanitarnej oraz kontrolował budowę 22 sieciowych przepompowni ścieków. W zakresie czynności Inżyniera będzie również nadzór nad modernizacją i ujednoliceniem systemu sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. System charakteryzować się będzie pełną otwartością i skalowalnością umożliwiając powiązania systemów sterowania przy dalszych etapach rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego.
Budowa nowej kanalizacji sanitarnej zakłada wzrost stopnia skanalizowania Aglomeracji w granicach gminy Krosno Odrzańskie z 65% na 83% w rok po zakończeniu inwestycji
pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”