RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI:

·         Średnie zatrudnienie według stanu

o   na dzień 31.12.2015 – 54,75 etatów

o   na dzień 31.12.2016 – 50,50 etatów

·         Wartość aktywów

o   Na dzień 31.12.2015 – 65.650.803,95

o   Na dzień 31.12.2016 – 63.764.423,03

·         Wysokość przychodów

o   Za rok 2015 – 6.847.562,79

o   Za rok 2016 – 7.227.011,20

·         W dniu 31.12.2016r. zakończył się 8 rok obrotowy Spółki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spółce, warunków i oczekiwań wobec biegłego rewidenta można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z Głównym Księgowym panem Jarosławem Wisz, kontakt: 68 383 36 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Pisemne oferty należy przesłać do dnia 15 marca 2017 roku na adres: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego KPWK za 2016 rok”.

WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA:

ü  Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki,

ü  Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

·         Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

·         Aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP,

·         Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

·         Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii i raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta oraz termin przeprowadzenia badania,

·         Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem posiadanych uprawnień,

·         Projekt umowy,

·         Wykaz badanych w okresie ostatnich 3 lat spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.