RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI:…

Czytaj więcej...

RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015 R.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki..

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE…

Czytaj więcej...