Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 6 września 2010 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i m. Morsko” wykonywanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”.

Inwestorem jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., natomiast wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z siedzibą ul. Kossaka 9, 66-300 Międzyrzecz. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, a wartość robót budowlanych wyniesie ponad 4,2 mln brutto.

 

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, uzgodnionym z wykonawcą, prace zostały podzielone na etapy. W pierwszej kolejności wykonany ma zostać odcinek sieci w ulicach Armii Czerwonej i Dąbrowskiego (do 30.09.2010 r.), kolejno sieć wzdłuż ulicy Dąbrowskiego oraz odcinki w ulicy Konopnickiej (do 15.12.2010 r.), następnie ulice Kilińskiego i Armii Ludowej (do 15.12.2010 r.). Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim oraz w miejscowościach Kamień i Morsko ma zostać wykonana do 30.06.2010 r. Harmonogram może ulec zmianie np. w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie można było wcześniej przewidzieć, lub w sytuacji przedłużających się niekorzystnych warunków pogodowych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że z prowadzeniem robót budowlanych, wzdłuż ulicy, przy której znajduje się Państwa posesja, związane będą okresowe utrudnienia wynikające z powstałych wykopów oraz ruchu ciężkiego sprzętu, w tym np. utrudnienia w dojeździe do posesji. Wykonawca jest zobowiązany do bezpośredniego informowania Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem o pracach prowadzonych w obrębie Państwa nieruchomości.

Jeśli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące inwestycji lub zapoznać się z rozwiązaniami przyłączenia Państwa posesji do powstającej sieci prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie KPWK Sp. z o.o. ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie, z następującymi osobami:

za strony inwestora – KPWK Sp. z o.o.:

Agnieszka Galica – Specjalista ds. realizacji inwestycji, tel. 68 383 55 33 lub 68 383 36 74,

Stanisław Żyłowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, tel. 600 216 915,

ze strony wykonawcy - ZIiUO Jacek Matuszczak:

Adam Michalczak – Kierownik budowy, tel. 515 237 912.

 

Prosimy również o przekazywanie na bieżąco wszelkich informacji i spostrzeżeń na temat prowadzonych robót. Uzyskane od Państwa informacje będą przez nas na bieżąco przekazywane wykonawcy i pozwolą na skuteczniejszy nadzór nad robotami.

Za okazaną wyrozumiałość w związku z niedogodnościami z góry dziękujemy.

 

Z poważaniem