Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

UWAGA

ZARZĄDZENIE NR  01/2018

Prezesa Zarządu 

Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 02 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Sp. z o. o.
  

            Na podstawie art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) zarządzam: 

§ 1 

Z tytułu święta, które przypada w dniu wolnym od pracy tj., 06 stycznia 2018r. ustalam po uzgodnieniu z kierownikami działów dzień 12.01.2018 r. dniem wolnym od pracy.

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds kadrowo - finansowych 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

                                                      /-/

 

Prezes Zarządu