Aktualności

Zawiadomienie o robotach budowlanych

Utworzono: poniedziałek, 30, kwiecień 2018 08:38

Prezes Spółki KPWK uprzejmie informuje mieszkańców zamieszkałych w m. Krosno Odrzańskie przy ul. POLNEJ na odcinku od budynku nr 15 do 22A, że od dnia 07.05.2018r. rozpoczną się roboty budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej wraz z odejściami bocznymi z przepięciem istniejących przyłączy do nowobudowanej sieci wodociągowej fi90mm. 
Wykonawcą robót jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.
Inwestycja będzie realizowana do 29.06.2018r. i w tym okresie będzie ograniczany ruch pojazdów i pieszych. W związku z powyższym proszę o stosowanie się do wprowadzonej, na czas robót, organizacji ruchu. W trakcie wykonywania robót, dojazd do posesji będzie utrudniony z uwagi na uwarunkowania terenowe w tym rejonie.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności wynikające z realizacji inwestycji przepraszam i proszę o wyrozumiałość.